Monday, April 22, 2024

Trade Fair Calendar 2024

ChinaPlas - 23-26 april 2024, Shanghai China     Hispack - 7-10 may, Barcelona Spain 2024        Cibus - 7-10 may 2024, Parma        FEFCO Congress – 15 may 2024, Athens Greece     Packaging Premiere - 21-23 may 2024, Milan     The 19th International Pulp & Paper Industry Expo-China  May 28-30,2024 Poly...